Saturday, 08/08/2020 - 09:58|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử Trường THPT Yên Dũng số 2
 • Thời khóa biểu lần thứ 27 (Thực hiện từ 23/3/2020)
  | Trường THPT Yên Dũng Số 2 | 315 lượt tải | 3 file đính kèm
 • Thời khóa biểu lần thứ 24 (Thực hiện từ ngày 02/03/2020).
  | Trường THPT Yên Dũng Số 2 | 300 lượt tải | 3 file đính kèm
 • Thời khóa biểu lần thứ 21 (Thực hiện từ 13/01/2020 - HKII)
  | Trường THPT Yên Dũng Số 2 | 177 lượt tải | 3 file đính kèm
 • TKB lần thứ 19 (ngày 30,31/12/2019)
  | Trường THPT Yên Dũng Số 2 | 126 lượt tải | 3 file đính kèm
 • TKB lần thứ 17 (Thực hiện từ ngày 16/12/2019)
  | Trường THPT Yên Dũng Số 2 | 195 lượt tải | 3 file đính kèm
  Tuần sau lớp 11A7, 11A8 có TKB học hướng nghiệp vào chiều thứ 6 (20/12/2019); tg học từ 13h45' (Tiết 2); địa điểm: Phòng Họp HĐ. Thày/cô GVCN lớp 11A7, 11A8 thông báo cho học sinh và nhắc lớp trưởng điểm danh. - Môn Văn 10, Sử 11 tăng 1 ...
 • Thời khóa biểu lần thứ 16 (Thời gian thực gian thực hiện từ ngày 9/12/2019)
  | Trường THPT Yên Dũng Số 2 | 116 lượt tải | 2 file đính kèm
   Tuần sau lớp 11A3, 11A4 có TKB học hướng nghiệp vào chiều thứ 6 (13/12/2019); tg học từ 13h45' (Tiết 2); địa điểm: Phòng Họp HĐ. Thày/cô GVCN lớp 11A3, 11A4 thông báo cho học sinh và nhắc lớp trưởng điểm danh. - Môn Hóa 10, Địa 11 tăng 1 ...
 • Thời khóa biểu lần thứ 15
  | Trường THPT Yên Dũng Số 2 | 411 lượt tải | 2 file đính kèm
   Tuần sau lớp 11A5, 11A6 có TKB học hướng nghiệp vào chiều thứ 7 (07/12/2019); tg học từ 13h45' (Tiết 2); địa điểm: Phòng Họp HĐ. Thày/cô GVCN lớp 11A5, 11A6 thông báo cho học sinh và nhắc lớp trưởng điểm danh. - Môn Toán 10, Lí 11 tăng 1 ...
 • Thời khóa biểu lần thứ 14
  | Trường THPT Yên Dũng Số 2 | 204 lượt tải | 2 file đính kèm
  - Tuần sau lớp 11A1, 11A2 có TKB học hướng nghiệp vào chiều thứ 6 (29/11/2019); tg học từ 13h45' (Tiết 2); địa điểm: Phòng Họp HĐ. Thày/cô GVCN lớp 11A1, 11A2 thông báo cho học sinh và nhắc lớp trưởng điểm danh. - TKB học thêm không có sự thay đổi.
 • Thời khóa biểu lần thứ 13
  | Trường THPT Yên Dũng Số 2 | 146 lượt tải | 4 file đính kèm
  - Tuần sau lớp 10A8, 10A9 có TKB học hướng nghiệp vào sáng thứ 7 (23/11/2019); tg học từ 08h05' (Tiết 2); địa điểm: Phòng Họp HĐ. - Môn Sinh học; Nghề PT lớp 11; học thêm có sự thay đổi  
 • Thời khóa biểu lần 12
  | Trường THPT Yên Dũng Số 2 | 210 lượt tải | 2 file đính kèm
  Tuần sau lớp 10A6, 10A7 có TKB học hướng nghiệp vào sáng thứ 7 (16/11/2019); tg học từ 08h05' (Tiết 2); địa điểm: Phòng Họp HĐ. Thày/cô GVCN lớp 10A6, 10A7 thông báo cho học sinh và nhắc lớp trưởng điểm danh.- Môn Tin và môn Văn có sự điều chỉnh ...
 • Thời khóa biểu lần 10
  | Trường THPT Yên Dũng Số 2 | 301 lượt tải | 2 file đính kèm
 • Thời khóa biểu lần 8
  | Trường THPT Yên Dũng Số 2 | 404 lượt tải | 4 file đính kèm
  Áp dụng từ ngày 14/10/2019