TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ THUẬT CÔNG NGHIỆP (BẮC GIANG)(Địa chỉ: Số 202, Trần Nguyên Hãn, TP Bắc Giang; tỉnh Bắc Giang)THÔNG BÁO TUYỂN SINH NĂM 2019