Ngay sau Hội nghị tổng kết năm học 2018-2019 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm học 2019-2020 của toàn ngành giáo dục được tổ chức, ngày 27/8/2019 Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) tiếp tục tổ chức hội nghị triển khai nhiệm vụ cụ thể năm học 2019-2020 đối với Giáo dục Mầm non (GDMN) và Giáo dục Tiểu ...