Friday, 05/06/2020 - 06:36|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử Trường THPT Yên Dũng số 2
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Tổ chức thi “ Dân vũ” , đồng diễn “Võ thuật” bài 45 động tác năm học 2019-2020

Tiếp tục tuyên truyền, cổ vũ phong trào văn hóa- văn nghệ, thể dục thể thao trong trường, tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích cho học sinh tham gia.

KẾ HOẠCH

Tổ chức thi “ Dân vũ” , đồng diễn “Võ thuật” bài 45 động tác 

năm học 2019-2020

 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU:

1. Mục đích:

Tiếp tục tuyên truyền, cổ vũ phong trào văn hóa- văn nghệ, thể dục thể thao trong trường, tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích cho học sinh tham gia.

           Tìm ra những tập thể, cá nhân tích cực để tương dương và nhân rộng điểm hình

2. Yêu cầu:

Cán bộ giáo viên- nhân viên và tất cả học sinh nhà trường tham gia với tinh thần thoải mái, nghiêm túc, mang lại hiệu quả thiết thực nhất.

Ban tổ chức cuộc thi tổ chức chặt chẽ, khoa học, đánh giá công bằng, khách quan. Thúc đẩy được cá nhân, tập thể tham gia.

II. NỘI DUNG KẾ HOẠCH:

A. THI “ DÂN VŨ”.

1. Đối tượng:

Nội dung thi dân vũ áp dụng đối với học sinh khối 10 năm học 2019-2020

2. Hình thức tổ chức thi:

Sẽ tổ chức thành 02 vòng thi (Vòng loại và Chung kết)

Tổ chức thi vào thể dục giữa giờ, mỗi buổi sẽ có ít nhất 3 lớp tham gia dự thi, Ban giám khảo căn cứ vào các tiêu chí để chấm điểm tiết mục dự thi của các lớp bằng phiếu.

Kết thúc vòng loại sẽ chọn ra 03 lớp có số điểm từ cao xuống thấp để vào chung kết. Vòng chung kết sẽ được tổ chức và trao thưởng vào Lễ kỷ niệm 37 năm ngày nhà giáo Việt Nam 20/11/2019.

Các tiết mục dự thi sẽ được ghi hình bằng video làm tư liệu và đưa lên website nhà trường. (Đoàn trường sẽ chuẩn bị thiết bị để ghi hình)

3. Thời gian thi:

Vòng loại:

Tên bài thi

Ngày thi

Buổi

Các lớp thi

Ghi chú

Việt Nam ơi

21/10/2019

Chiều

10A1, 10A2, 10A3

 

Việt Nam ơi

22/10/2019

Chiều

10A4, 10A5, 10A6

 

Việt Nam ơi

23/10/2019

Chiều

10A7, 10A8, 10A9

 

Việt Nam ơi

24/10/2019

Chiều

10A10, 10A11, 10A12

 

Vòng chung kết:

Ban giám khảo sẽ chọn 03 lớp có số điểm cao nhất của vòng loại vào thi chung kết.

Tổ chức vào ngày 20/11/2019.

4. Thang điểm và các tiêu chí chấm thi:

TT

Tiêu chí chấm

Điểm tối đa

Ghi chú

1

100% học sinh lớp tham gia

5 điểm

Nếu vắng 2 hs trở lên không cho điểm nội dung này

2

Đồng phục đẹp

10 điểm

Ở các tiêu chí có thể chấm điểm lẻ đến 0,5 điểm

3

Tập đều, động tác đẹp, khớp nhạc

30 điểm

4

Tập thể có sự sáng tạo, phù hợp

5 điểm

Tổng điểm

50 điểm

 

Ghi chú: Đồng phục áo đoàn, áo cờ đỏ sao vàng, quần áo thể thao hoặc đồng phục riêng của lớp.

5. Ban giám khảo:

Thành phần ban giám khảo:

- Đại diện lãnh đạo nhà trường.

- Các đồng chí trong BCH đoàn trường.

          6. Cơ cấu giải thưởng:

Tại vòng chung kết: Ban giám khảo sẽ lựa chọn và trao:

+ 01 giải Nhất, trị giá : 200.000đ

+ 01 giải Nhì, trị giá : 150.000đ

+ 01 giải Ba, trị giá : 100.000đ

Tổng các giải trị giá: 450.000đ.

B. THI ĐỒNG DIỄN VÕ THUẬT:

1. Đối tượng dự thi:

Nội dung thi đồng diễn “ Võ thuật” bài 45 động tác áp dụng đối với HS khối 11 và khối 12 năm học 2019-2020

2. Hình thức tổ chức thi:

Sẽ tổ chức thành 02 vòng thi (Vòng loại và Chung kết)

Tổ chức thi vào thể dục giữa giờ, mỗi buổi sẽ có ít nhất 4 lớp tham gia dự thi, Ban giám khảo căn cứ vào các tiêu chí để chấm điểm tiết mục dự thi của các lớp bằng phiếu.

Kết thúc vòng loại sẽ chọn ra 04 lớp có số điểm từ cao xuống thấp để vào chung kết. Vòng chung kết sẽ được tổ chức và trao thưởng vào Lễ kỷ niệm 37 năm ngày nhà giáo Việt Nam 20/11/2019.

Các tiết mục dự thi sẽ được ghi hình bằng video làm tư liệu và đưa lên website nhà trường. (Đoàn trường sẽ chuẩn bị thiết bị để ghi hình)

3. Thời gian thi:

Vòng loại:

Tên bài thi

Ngày thi

Buổi

Các lớp thi

“Võ thuật” 45 động tác

22/10/2019

Sáng

12A1, 12A2, 12A3, 12A4

“Võ thuật” 45 động tác

23/10/2019

Sáng

12A5, 12A6, 12A7, 12A8

“Võ thuật” 45 động tác

24/10/2019

Sáng

12A9, 12A10, 12A11, 12A12

“Võ thuật” 45 động tác

25/10/2019

Sáng

11A1, 11A2, 11A3, 11A4

“Võ thuật” 45 động tác

29/10/2019

Sáng

11A5, 11A6, 11A7, 11A8

“Võ thuật” 45 động tác

30/10/2019

Sáng

11A9, 11A10, 11A11, 11A12

Vòng chung kết:

Ban giám khảo sẽ chọn 04 lớp có số điểm cao nhất của vòng loại vào thi chung kết.

Tổ chức vào ngày 20/11/2019.

4. Thang điểm và các tiêu chí:

TT

Tiêu chí chấm

Điểm tối đa

Ghi chú

1

100% học sinh lớp tham gia

5 điểm

Nếu vắng 2 hs trở lên không cho điểm nội dung này

2

Đồng phục đẹp, phù hợp

10 điểm

Ở các tiêu chí có thể chấm điểm lẻ đến 0,5 điểm

3

Tập đều, động tác đẹp, khỏe, hô to,  khớp nhạc

30 điểm

4

Tập thể có sự sáng tạo, phù hợp. Đặc biệt khi chạy ra xếp hàng

5 điểm

Tổng điểm

50 điểm

 

Ghi chú: Đồng phục áo đoàn, áo cờ đỏ sao vàng, quần áo thể thao hoặc đồng phục riêng của lớp.

5. Ban giám khảo:

Thành phần ban giám khảo:

- Đại diện lãnh đạo nhà trường.

- Các đồng chí trong BCH đoàn trường và các thầy cô tổ TD-QPAN

          6. Cơ cấu giải thưởng:

Tại vòng chung kết: Ban giám khảo sẽ lựa chọn và trao:

+ 01 giải Nhất, trị giá : 200.000đ

+ 01 giải Nhì, trị giá : 150.000đ

+ 02 giải Ba, trị giá : 100.000đ = 200.000đ

Tổng các giải trị giá: 550.000đ.

          7. Cơ chế khuyến khích cộng, trừ điểm thi đua

- Thưởng điểm: Tập thể lớp tham gia đạt giải sẽ được cộng điểm thi đua theo quy định của Đoàn trường

- Trừ điểm: trừ 20 điểm/lớp không tham gia và phạt lao động từ 03 buổi trở lên; xem xét các đơn vị lớp tham gia không đạt yêu cầu.

C. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:

1. Đối với lãnh đạo phụ trách:

- Xây dựng và triển khai Kế hoạch đến toàn thể CBGV, NV và học sinh toàn trường

- Tham mưu Hiệu trưởng ra Quyết định thành lập BGK chấm thi

- Phê duyệt kết quả Hội thi

2. Đối với Ban chấp hành đoàn trường

- Tuyên truyền, triển khai Kế hoạch đến toàn thể CBGV, NV và học sinh

- Tham mưu với lãnh đạo phụ trách về cách tổ chức và triển khai hoạt động

- Theo dõi tiến độ các lớp tập luyện, kịp thời nhắc nhở các lớp thực hiện nghiêm túc  nội dung kế hoạch

- Tham gia thành viên Ban giám khảo

3. Đới với Tổ TD-QPAN

- Tổ chức hướng dẫn học sinh cách xếp đội hình, ôn lại 45 động tác Võ cho học sinh khối 11, 12

- Hướng dẫn học sinh khối 10 hoàn thiện bài Võ 45 động tác, hoàn thành trong tháng 9/2019

- Tham gia Ban giám khảo chấm nội dung thi đồng diễn võ thuật

- Tham mưu với lãnh đạo phụ trách về cách tổ chức, chấm thi, kịp thời

4. Đối với CBGV, NV và học sinh

- GVCN các đoan vị lớp quan tâm, chỉ đạo, yêu cầu học sinh đơn vị lớp mình thực hiện nghiêm túc nội dung Kế hoạch, theo dõi lịch tập của học sinh

- Phối hợp với lãnh đạo nhà trường, các đoàn thể, phụ huynh học sinh để có cách thức tổ chức, thực hiện và động viên hiệu quả

- Chịu trách nhiệm trước lãnh đạo nhà trường về sự tham gia dự thi các nội dung của đơn vị lớp mình.

- Học sinh các khối lớp căn cứ nội dung kế hoạch, chủ động lên lịch tập luyện và tham gia dự thi đạt kết quả cáo nhất

 

Trên đây là Kế hoạch tổ chức thi “ Dân vũ”, đồng diễn “Võ thuật” bài 45 động tác, đề nghị CBGV- NV, học sinh nghiêm túc thực hiện./.

 

Nơi nhận:

- Lưu VT

* Bản điện tử

- CBGV, NV, HS

KT. HIỆU TRƯỞNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

 

(Đã ký)

 

Nguyễn Văn Trung


Tập tin đính kèm
Tác giả: Admin
Nguồn:THPT Yên Dũng số 2 Copy link
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết