Wednesday, 26/02/2020 - 16:49|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử Trường THPT Yên Dũng số 2
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Thực hiện Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2019

Ngày 09 tháng 10 là Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

KẾ HOẠCH

Triển khai thực hiện Ngày Pháp luật

nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2019

 

       Thực hiện kế hoạch số: 25/KH-HĐ ngày 27/9/2019 của UBND huyện Yên Dũng về việc triển khai thực hiện Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2019. Trường THPT Yên Dũng số 2 xây dựng kế hoạch tổ chức triển khai thực hiện Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2019 cụ thể như sau:

I. Mục đích, yêu cầu:

1. Mục đích:

- Tuyên truyền Ngày pháp luật Việt Nam (9/11) trở thành hoạt động thường xuyên, mọi người sống và làm việc theo hiến pháp và pháp luật.

- Tất cả Can bộ giáo viên, nhân viên tìm hiểu, tham gia xây dựng, hoàn thiện và thực hiện mọi công việc theo Pháp luật.

- Gắn việc triển khai thực hiện Ngày Pháp luật Việt Nam năm 2019 với việc triển khai, thực hiện các nhiệm vụ của cá nhân, cơ quan đơn vị theo đúng pháp luật.

2. Yêu cầu:

- Toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh xác định công việc cụ thể của mình, định lượng thời gian, tiến hành hoàn thành theo kế hoạch và đúng quy định của pháp luật.

- Tích cực đổi mới, đa dạng hóa nội dung, hình thức thực hiện hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam một cách linh hoạt, tiết kiệm, có trọng tâm, trọng điểm, phù hợp với từng đối tượng, từng công việc.

II. Khẩu hiệu và thời gian thực hiện:

1. Khẩu hiệu tuyên truyền:

- “ Sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật”

- “ Tích cực hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”

- “Cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh gương mẫu, tự giác tuân thủ, chấp hành, bảo vệ Hiến pháp và pháp luật”

- “ Tìm hiểu, học tập và chấp hành pháp luật là trách nhiệm của mọi công dân”

2. Thời gian thực hiện:

Các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam cần được tổ chức thường xuyên, liên tục đến hết năm 2019, đặc biệt trong thnags cao điểm bắt đầu từ ngày 10/10 đến hết ngày 10/11/2019.

III. Nội dung, hình thức:

1. Nội dung:

Cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh tập trung tuyên truyền nội dung chính sách, quy định mới, nhất là nội dung các Luật được Quốc hội thông qua năm 2019; tập trung tuyên truyền các lĩnh vực pháp luật liên quan đến: Giáo dục, lao động, vế inh môi trường, an ninh trật tự, ATGT, phòng- chống tham nhũng, xâm hại phụ nữ và trẻ em, bạo lực học đường, bạo lực gia đình, an toàn thực phẩm, phòng chống cháy nổ, phòng chống mại dâm mua bán người, các tệ nạn xã hội khác….

2. Hình thức:

- Tuyên truyền thông qua các cuộc họp, giờ chào cờ, hoạt động ngoại khóa, các giờ sinh hoạt lớp, hoạt động GDNGLL, hoạt động GD hướng nghiệp; tuyên truyền qua CLB phát thanh

- Tổ chức tuyên truyền qua hình thức sân khấu hóa, đóng vai, hội thi, thi tìm hiểu

IV. Tổ chức thực hiện:

1. Đối với Ban giám hiệu:

- Xây dựng kế hoạch, triển khai tới toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh (Đ/c Trung phụ trách, xong trước ngày 10/10/2019)

- Đôn đốc, nhắc nhở các tổ chức đoàn thể, cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh nghiêm túc thực hiện

- Kịp thời phát hiện biểu dương- khen thưởng đồng thời xử lý theo thẩm quyền các tập thể, cá nhân vi phạm.

2. Đối với các tổ chức đoàn thể, tổ chuyên môn:

 Người đứng đầu tổ chức, đoàn thể có trách nhiệm tổ chức các buổi tuyên truyền, phát thanh các nội dung hưởng ứng Ngày pháp luật Việt Nam theo kế hoạch

Tham mưu với lãnh đạo nhà trường các hình thức tổ chức hưởng ứng hiệu quả, đề xuất các tập thể, cá nhân thực hiện tốt và những hình thức xử lý cá nhân, tập thể khi vi phạm.

3. Đối với CBGV, NV, HS

 Thực hiện nghiêm túc các nội dung hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam, tuyên truyền đến đông đảo từng lớp nhân dân, kêu gọi mọi người tích cực hưởng ứng, tham gia./.

 

Nơi nhận:

- Lưu VT

*Bản điện tử:

- CBGV, NV, HS

KT. HIỆU TRƯỞNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

 

(Đã ký)

 

Nguyễn Văn Trung


Tập tin đính kèm
Tác giả: Admin
Nguồn: THPT Yên Dũng số 2
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết