Wednesday, 05/08/2020 - 08:53|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử Trường THPT Yên Dũng số 2
 • Cao Thị Yến
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Thành viên
  • Điện thoại:
   0977695703
 • Nguyễn Thị Hường
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Thành viên
  • Điện thoại:
   0388413093
  • Email:
   huongnt.yd2@bacgiang.edu.vn
 • Hà Thị Tiền
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Thành viên
  • Điện thoại:
   0912084111
  • Email:
   tienht.yd2@bacgiang.edu.vn
 • Nguyễn Thị Huệ
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ phó
  • Điện thoại:
   0985722448
  • Email:
   huent.yd2@bacgiang.edu.vn
 • Nguyễn Thị Hạnh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng
  • Điện thoại:
   0975010427
  • Email:
   hanhnt.yd2@bacgiang.edu.vn