Wednesday, 05/08/2020 - 09:08|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử Trường THPT Yên Dũng số 2
 • Dương Thị Thuận
  • Họ và tên:
  • Học hàm, học vị:
   Đại học
  • Điện thoại:
   0987595512
  • Email:
   thuandt.yd2@bacgiang.edu.vn
 • Bùi Thị Hường
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Đại học
  • Điện thoại:
   0377226612
  • Email:
   huongbt.yd2@bacgiang.edu.vn
 • Nguyễn Vinh Quang
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng
  • Học hàm, học vị:
   Đại học
  • Điện thoại:
   0979102248
  • Email:
   quangnv.yd2@bacgiang.edu.vn