Wednesday, 05/08/2020 - 09:22|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử Trường THPT Yên Dũng số 2
 • Vương Thị Thu Hương
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Đại học
  • Điện thoại:
   0982287179
  • Email:
   huongvtt.yd2@bacgiang.edu.vn
 • Nguyễn Thị Hạnh
  • Họ và tên:
  • Học hàm, học vị:
   Đại học
  • Điện thoại:
   0336809083
  • Email:
   hanhnguyen.yd2@bacgiang.edu.vn
 • Trần Thùy Trang
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Đại học
  • Điện thoại:
   0986943840
  • Email:
   trangtt.yd2@bacgiang.edu.vn
 • Trần Thị Tú
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Đại học
  • Điện thoại:
   0988054825
  • Email:
   tutt.yd2@bacgiang.edu.vn
 • Thân Thị Thu Hiến
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Đại học
  • Điện thoại:
   963725318
  • Email:
   hienttt.yd2@bacgiang.edu.vn
 • Phan Ngọc
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Đại học
  • Điện thoại:
   0915431171
  • Email:
   ngocp.yd2@bacgiang.edu.vn
 • Nguyễn Thị Huyền
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Đại học
  • Điện thoại:
   0335609568
  • Email:
   nthuyen.yd2@bacgiang.edu.vn
 • Nguyễn Thị Hồng Hạnh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Đại học
  • Điện thoại:
   0942514676
  • Email:
   hanhnth.yd2@bacgiang.edu.vn
 • Đỗ Thị Nga
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng
  • Học hàm, học vị:
   Đại học
  • Điện thoại:
   0345342369
  • Email:
   ngadt.yd2@bacgiang.edu.vn
 • Nguyễn Thanh Thuỷ
  • Họ và tên:
  • Học hàm, học vị:
   Đại học
  • Điện thoại:
   0988114306
  • Email:
   thuyntha.yd2@bacgiang.edu.vn
 • Hoàng Thị Lệ Thoả
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ phó
  • Học hàm, học vị:
   Đại học
  • Điện thoại:
   0914298213
  • Email:
   thoahtl.yd2@bacgiang.edu.vn