Wednesday, 05/08/2020 - 09:07|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử Trường THPT Yên Dũng số 2
 • Hà Thị Diện
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Đại học
  • Điện thoại:
   0392787572
  • Email:
   dienht.yd2@bacgiang.edu.vn
 • Phạm Thị Nhung
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Đại học
  • Điện thoại:
   0336490447
  • Email:
   nhungpt.yd2@bacgiang.edu.vn
 • Nguyễn Văn Nước
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Đại học
  • Điện thoại:
   0978944576
  • Email:
   nuocnv.yd2@bacgiang.edu.vn
 • Nguyễn Văn Huấn
  • Họ và tên:
  • Học hàm, học vị:
   Đại học
  • Điện thoại:
   0968929265
  • Email:
   huannv.yd2@bacgiang.edu.vn
 • Nguyễn Văn Hà
  • Họ và tên:
  • Học hàm, học vị:
   Đại học
  • Điện thoại:
   0988948882
  • Email:
   hanv.yd2@bacgiang.edu.vn
 • Nguyễn Thị Thuyên
  • Họ và tên:
  • Học hàm, học vị:
   Đại học
  • Điện thoại:
   0393485856
  • Email:
   thuyennt.yd2@bacgiang.edu.vn
 • Nguyễn Thị Thu Thủy
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Đại học
  • Điện thoại:
   0978183868
  • Email:
   nttthuy.yd2@bacgiang.edu.vn
 • Nguyễn Thị Lan
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Đại học
  • Điện thoại:
   0395658338
  • Email:
   lannt.yd2@bacgiang.edu.vn
 • Nguyễn Thị Duyên
  • Họ và tên:
  • Học hàm, học vị:
   Đại học
  • Điện thoại:
   0968596515
  • Email:
   duyennt.yd2@bacgiang.edu.vn
 • Lương Thị Hường
  • Họ và tên:
  • Học hàm, học vị:
   Đại học
  • Điện thoại:
   0393087309
  • Email:
   huonglt.yd2@bacgiang.edu.vn
 • Nguyễn Mạnh Cường
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Đại học
  • Điện thoại:
   0987812027
  • Email:
   cuongnm.yd2@bacgiang.edu.vn
 • Hoàng Văn Huấn
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Đại học
  • Điện thoại:
   0975140900
  • Email:
   huanhv.yd2@bacgiang.edu.vn