Wednesday, 05/08/2020 - 08:05|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử Trường THPT Yên Dũng số 2
 • Chu Thị Hoa
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Đại học
  • Điện thoại:
   0986677910
  • Email:
   hoact.yd2@bacgiang.edu.vn
 • Trần Thị Nghị
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Đại học
  • Điện thoại:
   Trần Thị Nghị
  • Email:
   nghitt.yd2@bacgiang.edu.vn
 • Hoàng Thị Hậu
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo Viên
  • Học hàm, học vị:
   Đại học
  • Điện thoại:
   01682126925
  • Email:
   hauht.yd2@bacgiang.edu.vn
 • Nguyễn Thị Minh Thư
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Đại học
  • Điện thoại:
   01676392478
  • Email:
   thuntm.yd2@bacgiang.edu.vn
 • Lê Thị Ngát
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Đại học
  • Điện thoại:
   01258577255
  • Email:
   ngatlt.yd2@bacgiang.edu.vn
 • Nguyễn Thị Lương
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo Viên
  • Học hàm, học vị:
   Đại học
  • Điện thoại:
   0984814570
  • Email:
   luongnt.yd2@bacgiang.edu.vn
 • Nguyễn Thị Huyền
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Đại học
  • Điện thoại:
   01289778048
  • Email:
   huyennt.yd2@bacgiang.edu.vn
 • Hoàng Thị Minh Ngọc
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Đại học
  • Điện thoại:
   0915275752
  • Email:
   ngochtm.yd2@bacgiang.edu.vn
 • Dương Quang Thành
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo Viên
  • Học hàm, học vị:
   Đại học
  • Điện thoại:
   0946301969
  • Email:
   thanhdq.yd2@bacgiang.edu.vn
 • Nghiêm Xuân Công
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ phó
  • Học hàm, học vị:
   Đại học
  • Điện thoại:
   0977762302
  • Email:
   congnx.yd2@bacgiang.edu.vn
 • Nguyễn Thị Thúy
  • Họ và tên:
  • Học hàm, học vị:
   Đại học
  • Điện thoại:
   0975440924
  • Email:
   thuynthi.yd2@bacgiang.edu.vn