Tuesday, 10/12/2019 - 09:28|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử Trường THPT Yên Dũng số 2
 • Nguyễn Thành Trung
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ phó
  • Học hàm, học vị:
   Thạc sỹ
  • Điện thoại:
   0986113427
  • Email:
   trungnt.yd2@bacgiang.edu.vn
 • Nguyễn Văn Bính
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ phó
  • Học hàm, học vị:
   Đại học
  • Điện thoại:
   0985728189
  • Email:
   binhnv.yd2@bacgiang.edu.vn
 • Hà Văn Long
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng
  • Học hàm, học vị:
   Đại học
  • Điện thoại:
   0982580610
  • Email:
   longhv.yd2@bacgiang.edu.vn