Wednesday, 05/08/2020 - 08:12|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử Trường THPT Yên Dũng số 2
 • Nguyễn Tiến Quang
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Bí thư Chi bộ
  • Học hàm, học vị:
   Thạc sỹ
  • Điện thoại:
   0912361306
  • Email:
   ntquang@bacgiang.edu.vn
 • Lê Đình Khương
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chi Ủy viên
  • Học hàm, học vị:
   Thạc sỹ
  • Điện thoại:
   0974313685
  • Email:
   khuongld.yd2@bacgiang.edu.vn
 • Phan Ngọc
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó Bí thư Chi bộ
  • Học hàm, học vị:
   Thạc sỹ
  • Điện thoại:
   0915431171
  • Email:
   ngocp.yd2@bacgiang.edu.vn