Thứ tư, 05/08/2020 - 08:57|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử Trường THPT Yên Dũng số 2
 • Trần Thị Tú
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó Chủ tịch
  • Học hàm, học vị:
   Đại học
  • Điện thoại:
   0988054825
  • Email:
   tutt.yd2@bacgiang.edu.vn
 • Hướng Xuân Hoàn
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chủ tịch
  • Học hàm, học vị:
   Thạc sỹ
  • Điện thoại:
   0988670053
  • Email:
   hoanhx.yd2@bacgiang.edu.vn
 • Lương Văn Hiền
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Ủy viên
  • Học hàm, học vị:
   Đại học
  • Điện thoại:
   0984848001
  • Email:
   hienhv.yd2@bacgiang.edu.vn
 • Hà Thị Diện
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Ủy viên
  • Học hàm, học vị:
   Đại học
  • Điện thoại:
   0392787572
  • Email:
   dienht.yd2@bacgiang.edu.vn