Wednesday, 05/08/2020 - 09:19|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử Trường THPT Yên Dũng số 2
 • Nguyễn Văn Trung
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó Hiệu trưởng
  • Học hàm, học vị:
   Đại học
  • Điện thoại:
   0985901626
  • Email:
   trungnv.yd2@bacgiang.edu.vn
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Phó Hiệu trưởng

 • Nguyễn Tiến Quang
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Hiệu trưởng
  • Học hàm, học vị:
   Thạc sỹ
  • Điện thoại:
   0912361306
  • Email:
   ntquang@bacgiang.edu.vn
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Hiệu trưởng

 • Lê Đình Khương
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó Hiệu trưởng
  • Học hàm, học vị:
   Thạc sỹ
  • Điện thoại:
   0974313685
  • Email:
   khuongld.yd2@bacgiang.edu.vn
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Phó Hiệu trưởng